Alle festivals en eveneminten oant 1 septimber 2020 kinne gjin trochgong fine. Dat betsjut ek dat edysje 20 fan it Easterbarren yn 202 net trochgiet. Wy wiene as Stifting al fol úteinset en it programma stie sa goed as hielendal. Mar hoe spitich dit ek is, wy kinne net oars, wy hawwe no mei ús allen in nije mienskiplike missy: om ússels en ús neisten tinke, want sûnens is in grut goed, docht no wer bliken Wy hoopje dat wy edysje 20 yn 2021 organisearje te kinnen.

Stifting Easterbarren

Terugblik van artiesten en bezoekers

Aan deelnemers van vorige edities van het Easterbarren hebben we gevraagd om eens terug te blikken. Hoe kijken zij terug op het straatfestival van Eastermar?

Uniek: de Easterbarren Zoek & Filter App

De schatkamer van het Easterbarren! In al die jaren dat het Easterbarren heeft plaatsgevonden, is er ook veel vastgelegd. Hilarische of ontroerende momenten op foto en video, maar ook…
P1220028 web

De Eastermarder Tûzenpoat

De Eastermarder Tûzenpoat is (fakentiids) in ynwenner fan Eastermar dy't him mei alle…
club Easterbarren

Omsjen mei bestjoerslid Hetty Kramer

Juster en hjoed efkes yn alle rest de foto's en filmkes besjoen en dan komt der mear en…
duo B&W

Op’estrjitteomswalkersduo B & W

In kear as tsien ha wy (Duo B & W) meidien oan Easterbarren.It begûn mei in âld karre…
P1210923.jpg

Donateur worden?

Draag bij aan het culturele hart van Eastermar. Stifting Easterbarren is op zoek naar donateurs!

Hoofdsponsor

Volg ons via

Top